Nyheter

  • SKS har mottatt forlenget byggefrist for Krutåga og Mølnhusbekken kraftverk innen juni 2028.

  • SKS har hatt gleden av å ta i mot kull 16 og 17 fra Trainee Salten for bedriftsbesøk og presentasjon av SKS sin virksomhet innen produksjon og omsetning av fornybar energi.

  • SKS og NTE går sammen om økt produksjon og tilgang til fornybar energi i Nord-Norge. SKS blir en av de ledende aktørene innen grønn omstilling i Nord-Norge, samtidig som NTE styrker sin posisjon i landsdelen.

  • Salten Kraftsamband AS (SKS) og NTE styrker satsingen på fornybar energi. NTE slår sin virksomhet i Salten sammen med SKS og legger med det til rette for at SKS blir den ledende aktøren for grønn omstilling i Nord-Norge. Slik styrker også NTE sin rolle i Nord-Norge.

  • Salten Kraftsamband (SKS) leverer et solid årsresultat for 2021. Resultatet preges av store prisendringer på kraft sammenlignet med 2020.

  • Styrene i selskapene har besluttet å inngå en intensjonsavtale som innebærer at dagens eierverdier i SISO Energi legges inn SKS. All virksomhet vil bli underlagt SKS, som vil bety full samordning av kjernevirksomhet og administrasjon med hovedkontor på Fauske.

  • I forbindelse med vedlikeholdsarbeider i Fagerli kraftverk, vil vannstanden i Kjelvatnet (Sulitjelma) i perioden 10. - 17. august bli senket 1,2 meter under normal sommervannstand.

  • Breivikelva kraftverk har nå status «prøvedrift».  Det vil si at leverandøren av EL-Mek-utrustningen er ferdig med sin montasje, testing og idriftsettelse, samt at aggregatet går i «normalt drift» fram til slutten av august før endelig overtakelse finner sted.