SKS Handel tilbyr oppgjør- og avregningstjenester mot Statnett, Nord Pool Spot, Nasdaq OMX og bilateralt. Dette inkluderer nett-, kommisjonær-, markeds- og produksjonsavregning. Per i dag gjør vi dette for over 20 selskaper i Nord-Norge.

SKS Handel prognoserer forbruk og gjør oppdekning, anmelder prisavhengig produksjon og utfører handel i de kortsiktige markedene.

Videre kontrollerer vi kundene sitt oppgjør mot de forskjellige markedsplassene, og leverer et samlet oppgjør for fysisk og finansiell handel.

SKS Handel har hatt balanseansvaret for samtlige kraftselskap i Salten helt siden 1992, og for 2012 ble verdier for ca. 500 mill. kr avregnet gjennom vår oppgjørssentral.

 

Kontaktpersoner:

Bernt DåbakkBernt Dåbakk

avregningssjef

mobil: + 47 970 84 174

e-post: bernt.dabakk@sks.no

 

 

 

 

Line JohansenLine Johansen 

avregningskonsulent

mobil: 952 77 645

e-post: line.johansen@sks.no

SKS avregning
SKS leverer avregningstjenester for over 20 kraftselskaper