SKS Produksjon AS

Selskapet eier 19 vannkraftverk i Salten og Nord-Helgeland.

Kraftverkene ligger i Fauske, Bodø, Beiarn, Gildeskål og Hemnes kommuner. Konsernet har videre store eierinteresser i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS som eier Reppa Kraftverk.

SKS Produksjon har felles driftssentral med Helgeland Kraft Vannkraft.

SKS Produksjon har egen avdeling for produksjonsplanlegging og salg av kraft til markedet.  
I tillegg arbeides det med å øke produksjonen i eksisterende  vannkraftanlegg, samt utbygging av nye vannkraftprosjekter – både i egen regi og gjennom samarbeid med andre kraftselskap.

Fagerli kraftstasjon, SKS Produksjon, Sulitjelmaverkene
Fagerli kraftstasjon, SKS Produksjon, Sulitjelmaverkene