SKS Produksjon AS

Selskapet er 100% eid av Salten Kraftsamband AS og eier og drifter 19 vannkraftverk i Saltenregionen.

Kraftverkene ligger i Fauske, Bodø, Beiarn og Gildeskål kommuner. I tillegg har selskapet operatøransvaret for ett vannkraftverk som er eid av Helgeland Småkraft AS, som også er et datterselskap i  SKS-konsernet. Konsernet har videre store eierinteresser i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS som eier Reppa Kraftverk.

Videre driver SKS  Produksjon en driftssentral på Fauske som har døgnkontinuerlig styring  og overvåking av produksjonsanleggene. Driftssentralen overvåker også regionalnettet i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Rødøy og Lurøy kommune. 

SKS Produksjon har egen avdeling for produksjonsplanlegging og salg av kraft til markedet.  
I tillegg arbeides det med å øke produksjonen i eksisterende  vannkraftanlegg, samt utbygging av nye vannkraftprosjekter – både i egen regi og gjennom samarbeid med andre kraftselskap.

Fagerli kraftstasjon, SKS Produksjon, Sulitjelmaverkene
Fagerli kraftstasjon, SKS Produksjon, Sulitjelmaverkene