Nyheter

I perioden 21. juni til 13. september vil det foregå utbedringsarbeider på Kjelvatn dam østre. I denne forbindelse vil gangbrua over dammen bli midlertidig revet.

Storelvvatn kraftverk

Våre vannkraftverk

SKS eier og drifter 24 vannkraftverk i Salten og Helgelandsregionen. Vi produserer årlig 2,2 TWh tilsvarende forbruket til ca 120 000 husstander

SKS webkamera

SKS Web-kamera

Ved flere av våre produksjonsanlegg har vi installert web-kamera hvor du får en enkel oversikt over vær- og temperaturforhold.