Nyheter

Polar Kraft åpner i dag ladetorg for elbil på City Nord i Bodø. Ladestasjonene er fordelt over to etasjer i parkeringshuset hvor det er etablerert 12 ladepunkter på 2. plan og 2 ladepunkter for handicap på 3. plan.

Storelvvatn kraftverk

Våre vannkraftverk

SKS eier og drifter 21 vannkraftverk i Salten og Helgelandsregionen. Vi produserer årlig 2,2 TWh tilsvarende forbruket til ca 120 000 husstander

Lomi webkamera

SKS Web-kamera

Ved flere av våre produksjonsanlegg har vi installert web-kamera hvor du får en enkel oversikt over vær- og temperaturforhold.