Nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om ekstrem snøskredfare i Nordland. Dette gjelder også i SKS sitt nedslagsfelt i Salten og på Helgeland. Vi anmoder derfor på det sterkeste om å følge myndighetenes oppfordring om å holde seg unna alt av skredterreng.

Storelvvatn kraftverk

Våre vannkraftverk

SKS eier og drifter 21 vannkraftverk i Salten og Helgelandsregionen. Vi produserer årlig 2,2 TWh tilsvarende forbruket til ca 120 000 husstander

Lomi webkamera

SKS Web-kamera

Ved flere av våre produksjonsanlegg har vi installert web-kamera hvor du får en enkel oversikt over vær- og temperaturforhold.