Nyheter

Stillingen er ansvarlig for renhold av vårt administrasjonsbygg på Fauske og vil være i team med kantinebestyrer/vaktmester. Renholder er vikar for kantinebestyrer og yter bistand i vår bedriftskantine. Ved økt oppdragsmengde vil det være muligheter for stillingsutvidelse.

Storelvvatn kraftverk

Våre vannkraftverk

SKS eier og drifter 21 vannkraftverk i Salten og Helgelandsregionen. Vi produserer årlig 2,2 TWh tilsvarende forbruket til ca 120 000 husstander

Lomi webkamera

SKS Web-kamera

Ved flere av våre produksjonsanlegg har vi installert web-kamera hvor du får en enkel oversikt over vær- og temperaturforhold.