Nyheter

Fauske Industripark, Glomfjord Hydrogen og et samlet kraftmiljø i Indre Salten har satt i gang samarbeid for etablering av hydrogenfabrikk på Fauske.

I forbindelse med reparasjon og vedlikehold av avløpsrør vil Dajavatnet bli nedtappet i uke 43. Det er Fauske kommune som er ansvarlig for arbeidet, mens SKS som regulant står for nedtapping. Det er beregnet 3 dager til arbeidene.

Storelvvatn kraftverk

Våre vannkraftverk

SKS eier og drifter 21 vannkraftverk i Salten og Helgelandsregionen. Vi produserer årlig 2,2 TWh tilsvarende forbruket til ca 120 000 husstander

Lomi webkamera

SKS Web-kamera

Ved flere av våre produksjonsanlegg har vi installert web-kamera hvor du får en enkel oversikt over vær- og temperaturforhold.