SKS Bærekraftsrapporter

SKS formål med bærekraftsrapportering å oppnå en intern bevisstgjøring og synliggjøre våre ambisjoner utad. Bærekraftsrapportering skal i tillegg være et verktøy for å strekke oss i riktig retning og hele tiden jobbe for å bli bedre.

Utforming av bærekraftsrapport

SKS bærekraftrapport

Vi har i rapporteringsprosessen involvert alle ansatte i selskapet. For at vi alle skal få eierskap til
bærekraft har vi arrangert egen temadag hvor målet var – og er, å styrke kunnskap, skape forståelse og gi
medarbeidere grunnleggende innføring i hva bærekraft omfatter, samt hvordan vår kjernevirksomhet påvirker miljø, sosiale og økonomiske forhold.

Vi har et mål om å levere på bærekraft og vi skal sette tydelige mål. SKS tar bærekraft på alvor og skal
være med på et felles løft for å innfri egne, nasjonale og globale bærekraftmål.

God lesing!