Isforhold

På grunn av vassdragsreguleringer vil det på regulerte innsjøer være endringer i isforholdene i forhold til uregulerte innsjøer.

Lomi
Lomi, Sulitjelmavassdraget
Kartene over våre regulerte innsjøer angir områder hvor isen på grunn av vassdragsreguleringen kan være usikker. Disse områdene er angitt ut fra en normal vintersituasjon og er merket med rødt eller rød skravering.
 
Husk at ferdsel på islagte innsjøer alltid vil være forbundet med en viss fare.
Kartene er derfor ingen garanti for at isen er trygg utenfor de merkede områdene. 

 

Oversikt over vassdrag påvirket av SKS sin regulering:

Status pr. 25. januar 2018

 

  • På våre regulerte innsjøer har isen nå lagt seg og er farbar. 
     
  • Vi har på Dajavatnet og Kjelvatnet markert usikre områder med staker. Vi ber publikum om å respektere disse markeringene. 
     
  • På Øvrevatnet har vi markert de usikre områdene ved utløpet i Skertsen og tvers over vannet mellom Nakkneset og Løktodden. Herfra og østover til Sjønstå er isen å regne som usikker. 
     
  • På Gjømmervatnet er innløpet til tappetunnelen ikke markert. Området vil bli markert med staker senere. Vær oppmerksom og følg skilting på lukehuset og på land ved inntaksområdet.

 

For øvrig henviser vi til linken til NVE’s ismeldingsside for Nordland og Fjelltjenesten’s melding om forholdene i fjellet.