Isforhold

På grunn av vassdragsreguleringer vil det på regulerte innsjøer være endringer i isforholdene i forhold til uregulerte innsjøer. Oppdatert onsdag 28. februar 2024

Lomi
Lomi, Sulitjelmavassdraget
Kartene over våre regulerte innsjøer angir områder hvor isen kan være usikker på grunn av vassdragsreguleringen. Disse områdene er angitt ut fra en normal vintersituasjon og er merket med rødt eller rød skravering.
 
Husk at ferdsel på islagte innsjøer alltid vil være forbundet med en viss fare.
Kartene er derfor ingen garanti for at isen er trygg utenfor de merkede områdene. 

 

Oversikt over vassdrag påvirket av SKS sine vassdragsreguleringer:

Se oppdatert informasjon for vinterferieuka 2024

For øvrig henviser vi til linken til NVE’s ismeldingsside for Nordland og Fjelltjenesten’s melding om forholdene i fjellet. Her kan man på isskolen finne informasjon om hvordan man sjekker isen.