Reppa kraftverk

Reppa kraftverk eies av Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Kraftverket ligger ved Reppavassdraget i Rødøy kommune. Kraftverket utnytter et fall på 560 meter fra Reppavatnet til havnivå ved Tjongsfjorden. Reppavatnet reguleres mellom 590 og 553 moh. Det overføres også vann fra Memorvannet som reguleres mellom 641 og 610,5 moh. Magasinene ligger ved kanten av Svartisen og avsmeltingen fra breen er viktig for kraftverkets produksjon. Verket startet produksjonen i 1953 og det ble modifisert i 1986.

Idriftsatt
1956
Midlere produksjon pr år
74 GWh
Antall aggregat
1
Fallhøyde
560