Vi skaper muligheter

"Vi skaper muligheter" er konsernets visjon. Visjonen uttrykker evne og vilje til å skape mulighet for vekst og utvikling. Denne muligheten gjelder vekst i energiproduksjon, vekst innen salg og handel med kraft.

Visjonen utrykker også viktigheten av å skape utvikling internt. Konsernet skaper muligheter for ansatte gjennom personlig og faglig utvikling, og konsernet skaper muligheter gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer.

Gjennom utbytter til eierne, betydelige årlige skatter og avgifter, samt sponsorvirksomhet, skaper konsernet også muligheter for fellesskapet.