Sjønstå kraftstasjon

Sjønstå kraftverk ligger nederst i Sulitjelmavassdraget og utnytter fallet i Sjønståelva fra Langvatn til Øvrevatn. Det er bygd flere terskler i Sjønståelva for å beholde vannspeilet i størst mulig grad. I 2005 ble Tverrelva ført inn på driftstunnellen til Sjønstå kraftverk. Dette øker produksjonen med anslagsvis 10 GWh/år.

Idriftsatt
1983
Midlere produksjon pr år
282 GWh
Antall aggregat
2 stk
Fallhøyde
126 m