Skromma kraftverk

Skromma kraftverk ligger i Gildeskål kommune. Kraftverket har en årsproduksjon på 10 GWh pr. år og henter vann fra Skromdalsvatnene.

Idriftsatt
2008
Midlere produksjon pr år
9,7 GWh
Antall aggregat
1 stk
Fallhøyde
280 m