SKS profilhåndbok

SKS’ omdømme er et resultat av kvaliteten på våre produkter og tjenester, samt kvaliteten i alle de kontaktpunktene vi har med våre omgivelser.

SKS’ profilhåndbok er et verktøy som gir oss kvalitetssikring av det visuelle i forhold til merkevare og omdømme. Profilen skal tydeliggjøre posisjonen til SKS i forhold til målgruppene eksternt, og samtidig styrke identiteten og eierskapet internt.

Profilen synliggjør hva SKS er, og hva vi står for. All kommunikasjon skal formidle den opplevelsen vi ønsker målgruppen skal ha av SKS.

I valg av farger og form har vi prøvd å få frem et profesjonelt, friskt og nært utrykk. Det er et bevisst valg at vi i størst mulig grad bruker bilder av egne medarbeidere og anlegg for å visualisere våre verdier og vår identitet.

Brand Story - Naturlig nær

Å skape en bærekraftig fremtid krever innsats og engasjement. Over tid. Vi vet hva som skal til for å skape muligheter - muligheter som gir deg forutsetningene du trenger for å leve godt. Vi tar ansvar for miljøet og samfunnet vi lever i, og er tett på menneskene og naturen rundt oss. For oss handler dette om å være naturlig nær.

Last ned SKS profilhåndbok

SKS bildemaner