SmiSto

Salten Kraftsamband og Helgeland Kraft realiserte i 2022 vannkraftutbyggingen Smibelg og Storåvatn kraftverker gjennom det felleseide selskapet Smisto Kraft AS.

Det var i utgangspunktet Salten Kraftsamband (SKS) som i 2012 fikk konsesjon for utbygging av Smibelg- og Storåvatn kraftverk i Rødøy og Lurøy kommune. Når SKS skulle finne en samarbeidspartner for å realisere prosjektet så var det naturlig å se til Helgeland Kraft som har en nærliggende driftsorganisasjon i Sjona kraftverk. Sammen har de stiftet selskapet SmiSto Kraft AS der hver av partene eier 50 prosent hver. 

Utbyggingen er gjennomført i kommunene Rødøy og Lurøy på Helgeland.

Prosjektet består av to separate kraftverk, som bygges parallelt. Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør for Melfjorden i Salten. Kraftverkene har en samlet årlig kraftproduksjon på om lag 210 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket i om lag 10 500 husstander.

Utnyttelse av vannressursene innebærer at seks vann reguleres i hovedsak ved senking, noe som innebærer et mer skånsomt naturinngrep enn tradisjonelle damanlegg. I tillegg overføres avløpet fra en rekke mindre vann og bekker til kraftverkene.


FAKTA

  • Tilfører 210 GWh fornybar energi tilsvarende energiforbruket til 10 500 husstander
  • Består av kraftverkene Smibelg og Storåvatn
  • Bygd av Hæhre Entreprenør AS
  • Smisto Kraft AS eies av Salten Kraftsamband AS og Helgeland Kraft AS med 50 % eiernadel hver.