Smibelg og Storåvatn kraftverk

Salten Kraftsamband og Helgeland Kraft gjennomfører en større vannkraftutbygging på Smibelg og Storåvatn kraftverker gjennom det felleseide selskapet Smisto Kraft AS.

Det var i utgangspunktet Salten Kraftsamband (SKS) som i 2012 fikk konsesjon for utbygging av Smibelg- og Storåvatn kraftverk i Rødøy og Lurøy kommune. Når SKS skulle finne en samarbeidspartner for å realisere prosjektet så var det naturlig å se til Helgeland Kraft som har en nærliggende driftsorganisasjon i Sjona kraftverk. Sammen har de stiftet selskapet SmiSto Kraft AS der hver av partene eier 50 prosent hver. 

Utbyggingen av vannkraftverkene Smibelg og i Storåvatn kraftverk pågår i kommunene Rødøy og Lurøy. Prosjektet består av to separate kraftverk, som bygges parallelt. Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør for Melfjorden i Salten. Kraftverkene vil ha en samlet årlig kraftproduksjon på om lag 210 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket i om lag 10 500 husstander. Utbyggingen innebærer at seks vann reguleres i hovedsak ved senking, noe som innebærer et mer skånsomt naturinngrep enn tradisjonelle damanlegg. I tillegg overføres avløpet fra en rekke mindre vann og bekker til kraftverkene.

Kraftverkene vil få en samlet årsproduksjon på cirka 210 GWh, som tilsvarer forbruket til rundt 10.000 husstander og har en kostnadsramme beregnet til om lag 1,3 milliarder kroner. Hæhre entreprenør som for tiden også bygger nye veier på Helgeland har den største enkeltkontrakten i prosjektet.

Stig Grønli

– Vi jobber parallelt på begge kraftverkene. Nå holder vi på å sprenge ut tuneller, kraftstasjonshallene er ferdig utsprengt i både Smibelg- og Storåvatn kraftverk. For øyeblikket pågår det sjaktborring fra to plasser hvor vi borrer hull fra toppen av fjellet og ned til tunellene.

Stig Grønli daglig leder i Smisto Kraft AS. 

 

 


FAKTA

  • Tilfører 210 GWh fornybar energi tilsvarende energiforbruket til 10 500 husstander
  • Består av kraftverkene Smibelg og Storåvatn
  • Kraftanlegget bygges av Hæhre Entreprenør AS
  • Smisto Kraft AS eies av Salten Kraftsamband AS og Helgeland Kraft AS med 50 % eiernadel hver.
  • Estimert total byggekostnad er 1.3 MRD NOK