Åpenhetsloven

I Salten Kraftsamband AS har vi respekt for grunnleggende menneskerettigheter og vi jobber for at alle våre samarbeidspartnere ivaretar og etterlever grunnleggende og anstendige arbeidsforhold.

SKS åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Salten Kraftsamband (SKS) skal årlig redegjøre for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovkrav og offentliggjøre denne. Her skal vi vurdere våre leverandører og samarbeidspartnere opp mot lovens intensjon.

Rapporten redegjør for de aktsomhetsvurderinger SKS har gjennomført, de tiltak som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og i våre leverandørkjeder.

SKS redegjørelse etter åpenhetsloven §5 kan du lese her (oppdatert 29. juni 2023)