Åpenhetsloven

I Salten Kraftsamband AS har vi respekt for grunnleggende menneskerettigheter og vi jobber for at alle våre samarbeidspartnere ivaretar og etterlever grunnleggende og anstendige arbeidsforhold.

SKS åpenhetsloven

Vi skal videre sikre at allmenheten får tilgang til informasjon om hvordan våre selskaper håndterer negative konsekvenser ved brudd på disse. Anstendige arbeidsforhold og innsyn i dette, er de viktigste stikkordene. 

Les mer

Alle som tar skriftlig kontakt via firmapost@sks.no  skal få informasjon om hvordan Salten kraftsamband AS håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser som er avdekket i våre aktsomhetsvurderinger.

Svarfrist for henvendelser er tre uker.