Vannstand

Demning Kjelvatn, Sultitjelma
Demning Kjelvatn, Sultitjelma

Kjelvatn

Kjelvatnet er regulert mellom 496.10 - 509.50 m.o.h.

Magasomhøyde for kjellvatn

Meter til laveste tilsatte vannstand for kjellvatn

Meter nedstappet under høyeste vannstand for kjellvatn


Vatnvatn

Diagrammet viser midlere vannstand i Vatnvatnet siste time.
Vannstand 3,00 m.o.h tilsvarer alminnelig lavvasføring på 800 liter i sekundet ut av Vatnvatnet.
Vanstanden er da 5 cm over terskelen i Hopen

Magasinhøyde for  Vatnvatnet


Doarro (Dorro)

Doarrovatnet er regulert mellom 670,48 - 674,48 m.o.h. Diagrammet viser midlere vannstand siste time.

Magasinhøyde for Dorrovatn


Gjømmervatn

Gjømmervatnet er regulert mellom 390,50 - 399,25 m.o.h. Diagrammet viser midlere vannstand siste time.

Magasinhøyde for Gjommervatn