Sjøfossen kraftverk

Sjøfossen kraftverk ligger ved Sundsfjorden i Gildeskål kommune. Kraftverket utnytter et fall på 60 meter i Sundfjorddalselva. Storvatnet er magasin for verket og det reguleres mellom 188 og 184 moh.

Idriftsatt
1950
Midlere produksjon pr år
23GWh
Antall aggregat
2 stk
Fallhøyde
60 m

Sjøfossen kraftverk ble første gang satt i drift i 1950 med en midlere produksjon på 17 GWh.

I 2020 ble "Nye Sjøfossen Kraftverk" satt i drift etter ombygging av maskinhall. Installasjon av nye turbiner og generatorer sørger for at produksjonen har økt med ca 5,9 GWh.