Sjøfossen kraftverk

Sjøfossen kraftverk ligger ved Sundsfjorden i Gildeskål kommune. Kraftverket utnytter et fall på 60 meter i Sundfjorddalselva. Storvatnet er magasin for verket og det reguleres mellom 188 og 184 moh.

Idriftsatt
1950
Midlere produksjon pr år
23 GWh
Antall aggregat
2 stk
Fallhøyde
60 m