Steinåga kraftverk

Steinåga kraftverk ligger i Beiarn kommune og har en midlere årsproduksjon på 24,5 GWh

Idriftsatt
2013
Midlere produksjon pr år
24,5 GWh
Antall aggregat
1 stk
Fallhøyde
420 m