Kjerneverdier

Verdiene «Engasjert og Troverdig» er godt forankret i vårt daglige arbeid. I tillegg har vi etablert verdien «Nyskapende», som skal trigge oss til å løfte blikket, og spørre oss selv i det daglige – er det den beste måten å løse denne oppgaven på, eller skal vi gjøre det på en ny og bedre måte?

Nyskapende

I SKS skal vi vise vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Vi skal evne å gå i front og velge å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre.

Troverdig

I SKS legger vi vekt på å opptre profesjonelt, ærlig, lojalt og pålitelig overfor hverandre, våre kunder og omverden for øvrig. Vi setter sikkerhet høyt og legger vekt på å ta vare på miljøet.

Engasjert

I SKS har vi glød og entusiasme. Vi opptrer imøtekommende og inkluderende overfor hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere.

 

 

Våre verdier
SKS - våre verdier