Salten Kraftsamband AS

Salten Kraftsamband AS

Mor-selskapet i konsernet består av konsernsjef og stabene administrasjon og finans. Stabsområdene leverer fellestjenester til SKS-konsernet, og i noen grad til virksomheter utenfor selskapet.

Finans

 • Finansstab ledes av finansdirektør som har ansvar for SKS-konsernets økonomi og regnskapsavdeling. Økonomi og regnskapsstabene leverer konserntjenester innenfor lønn, regnskap, økonomi- og finans.

Administrasjon

 • Admistrasjonsstab ledes av administrasjonsdirektør som har ansvaret for SKS-konsernets IT, HR, kommunikasjon, KHMS, og administrasjonsavdeling.
   
 • IT-avdelingen leder og ivaretar all drift og vedlikehold av konsernets IT-tjenester. IT-leverer også tjenester eksternt.
   
 • HR-avdelingen leverer tjenester innen strategisk planlegging, koordinering og rådgivning innenfor områder som personalforvaltning, kompetanseutvikling, rekruttering og organisasjonsutvikling.
   
 • Avdelingen Samfunn og Bærekraft har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, konsernets omdømmarbeid, sponsorvirksomhet og bærekraftsarbeid.
   
 • KHMS avdelingen leverer tjenester innen etablering, koordinering og internt tilsyn innenfor områder som kvalitetsstyring / kvalitetssikring, HMS, beredskap og ytre miljø