Bærekraft i SKS

SKS formål med bærekraftsrapportering å oppnå en intern bevisstgjøring og synliggjøre våre ambisjoner utad. Bærekraftsrapportering skal i tillegg være et verktøy for å strekke oss i riktig retning og hele tiden jobbe for å bli  bedre.

SKS bærekraft

SKS jobber aktivt med FNs bærekraftsmål, og er tydelige på at vi og øvrige aktører i fornybarnæringen har et spesielt ansvar med hensyn til produksjon og tilgang til ren energi. SKS bidrar med i tillegg med sosial, miljømessig og økonomisk utvikling i vårt geografiske nedslagfelt.

Vår kjernevirksomhet, produksjon og omsetning av fornybar energi, reprenterer en samfunnskritisk oppgave, bidrar til arbeidsplasser og sikrer tilgang til strøm for private husholdninger og næringsvirksomhet. 

SKS bærekraftrapport

Vi har i rapporteringsprosessen involvert alle ansatte i selskapet. For at vi alle skal få eierskap til
bærekraft har vi arrangert egen temadag hvor målet var – og er, å styrke kunnskap, skape forståelse og gi
medarbeidere grunnleggende innføring i hva bærekraft omfatter, samt hvordan vår kjernevirksomhet påvirker miljø, sosiale og økonomiske forhold.

Vi har et mål om å levere på bærekraft og vi skal sette tydelige mål. SKS tar bærekraft på alvor og skal
være med på et felles løft for å innfri egne, nasjonale og globale bærekraftmål.

God lesing!

SKS bærekratrapport 2022