Langvann kraftstasjon

Langvann kraftstasjon utnytter fallet fra Feldvatn til Langvatn. Opprinnelig var det en tappetunnell mellom disse to vannene som var laget for å overføre vannføringen fra Feldvatn til Langvatn for bruk i Sundsfjord kraftverk.

Idriftsatt
1979
Midlere produksjon pr år
21 GWh
Antall aggregat
1 stk
Fallhøyde
64 m