SKS tar ansvar for miljøet

SKS er Miljøfyrtårnsertifisert gjennom selskapene Salten Kraftsamband AS og SKS Handel AS.

Øvrige datterselkaper i konsernet  følger tiltakene som disse to selskapene iverksetter for å tilfredsstille kriteriene til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det betyr at vi i SKS etterlever standarder, aktiviteter og planer som tilfredsstilte bransjekravene innenfor følgende emner :

  • Internkontroll- HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Transport
  • Utslipp til luft
  • Utslipp til vann
  • Estetikk

Les siste års klima- og miljørapport fra Salten Kraftsamband AS (SKS) og SKS Handel

Eldre:

SKS 2021
SKS Handel 2021
SKS 2020
SKS Handel 2020
SKS 2019
SKS Handel 2019
SKS 2018
SKS Handel 2018
SKS 2017
SKS Handel 2017

 

Miljøfyrtårn