SKS tar ansvar for miljøet

SKS konsernet er miljøsertifisert gjennom selskapene Salten Kraftsamband AS og SKS Kraftsalg AS.

Det betyr at vi i SKS etterlever standarder, aktiviteter og planer som tilfredsstilte bransjekravene innenfor følgende emner :

  • Internkontroll- HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Transport
  • Utslipp til luft
  • Utslipp til vann
  • Estetikk

 

Miljøfyrtårn