Nyheter

  • I perioden 22. august til 2. september mellom kl 07:30-19:30 vil det pågå fjellrensk og sikringsarbeider i Sundsfjordlia. Veien vil bli stengt i perioder. Det må påregnes noe venting for å slippe igjennom.

  • Salten Kraftsamband (SKS) leverer et solid årsresultat for 2021. Resultatet preges av store prisendringer på kraft sammenlignet med 2020.

  • Styrene i selskapene har besluttet å inngå en intensjonsavtale som innebærer at dagens eierverdier i SISO Energi legges inn SKS. All virksomhet vil bli underlagt SKS, som vil bety full samordning av kjernevirksomhet og administrasjon med hovedkontor på Fauske.

  • I forbindelse med vedlikeholdsarbeider i Fagerli kraftverk, vil vannstanden i Kjelvatnet (Sulitjelma) i perioden 10. - 17. august bli senket 1,2 meter under normal sommervannstand.

  • Breivikelva kraftverk har nå status «prøvedrift».  Det vil si at leverandøren av EL-Mek-utrustningen er ferdig med sin montasje, testing og idriftsettelse, samt at aggregatet går i «normalt drift» fram til slutten av august før endelig overtakelse finner sted.