Nyheter

  • Fauske Industripark, Glomfjord Hydrogen og et samlet kraftmiljø i Indre Salten har satt i gang samarbeid for etablering av hydrogenfabrikk på Fauske.

  • I forbindelse med reparasjon og vedlikehold av avløpsrør vil Dajavatnet bli nedtappet i uke 43. Det er Fauske kommune som er ansvarlig for arbeidet, mens SKS som regulant står for nedtapping. Det er beregnet 3 dager til arbeidene.

  • SKS leverer et tilfredsstillende årsresultat for 2022. Resultatet preges av høy kraftproduksjon, gode handelskontrakter, samt økning i kraftprisen siste kvartal.

  • SKS har mottatt forlenget byggefrist for Krutåga og Mølnhusbekken kraftverk innen juni 2028.

  • SKS har hatt gleden av å ta i mot kull 16 og 17 fra Trainee Salten for bedriftsbesøk og presentasjon av SKS sin virksomhet innen produksjon og omsetning av fornybar energi.

  • SKS og NTE går sammen om økt produksjon og tilgang til fornybar energi i Nord-Norge. SKS blir en av de ledende aktørene innen grønn omstilling i Nord-Norge, samtidig som NTE styrker sin posisjon i landsdelen.

  • Salten Kraftsamband AS (SKS) og NTE styrker satsingen på fornybar energi. NTE slår sin virksomhet i Salten sammen med SKS og legger med det til rette for at SKS blir den ledende aktøren for grønn omstilling i Nord-Norge. Slik styrker også NTE sin rolle i Nord-Norge.

  • Salten Kraftsamband (SKS) leverer et solid årsresultat for 2021. Resultatet preges av store prisendringer på kraft sammenlignet med 2020.