Nyheter

  • SKS Produksjon AS ble i mars i år gitt konsesjon av olje- og energidepartementet for utbygging av vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy. Utbygging av kraftverkene vil kunne produsere 200GWh, tilsvarende årlig strømforubruk for 10 000 husstander.