Vannkraftutbygging av kraftverkene i Smibelg og Storåvatn

SKS Produksjon AS ble i mars i år gitt konsesjon av olje- og energidepartementet for utbygging av vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy. Utbygging av kraftverkene vil kunne produsere 200GWh, tilsvarende årlig strømforubruk for 10 000 husstander.

SKS Produksjon AS ble i mars i år gitt konsesjon av olje- og energidepartementet for utbygging av vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy. Utbygging av kraftverkene vil kunne produsere 200GWh, tilsvarende årlig strømforbruk for 10 000 husstander.

Investerer i forprosjekt
Et enstemmig SKS-styre besluttet mandag å vedta igangsettelse av forprosjekt for utarbeiding av detaljplaner for kraftverksprosjektet, samt gjennomføre rettslige prosesser for fastsettelse av fallerstatninger til private grunneiere. Forprosjektet har en kostnadsramme på ca. 40 millioner kroner over fire år. Hensikten er å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for eventuelt å kunne gå i gang med vannkraftutbyggingen, som har en foreløpig beregnet verdi på ca. 1,3 milliarder kroner.

- Jeg vil gi honnør til det nye konsernstyret som på kort tid har satt seg grundig inn i et omfattende og krevende prosjekt, sier Leif Finsveen, konsernsjef i SKS. Det er viktig at vi nå kommer i gang slik at en den endelige investeringsbeslutningen eventuelt kan fattes innen januar 2017. Dette for å sikre at prosjektet kommer i drift innen utgangen av 2020, som er siste frist for å komme inn under el-sertifikatordningen, sier Finsveen.

Millionbeløp til næringsutvikling
I forbindelse med forprosjektet utbetales i tillegg fem millioner kroner til Rødøy kommune, til bruk i et næringsfond, uavhengig av om det blir utbygging eller ikke.

- Utbygging av vannkraftverkene i Smibelg og Storåvatn vil bidra til samfunnsutvikling i form av sysselsetning og forbedret tilgang til fornybar energi, men vil også ha stor betydning for rekruttering i området. Det vil være et betydelig positivt løft for både SKS og regionen for øvrig, sier Finsveen.

Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør for Melfjorden, i Rødøy kommune. SKS Produksjon AS står bak planene om utbygging. Selskapet eies av det regionalt forankrede kraftselskapet Salten Kraftsamband AS.


Kontaktpersoner:
Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 911 68 440

Ivar Kristiansen, styreleder, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 992 44 895