Én dråpe vann

Har du noen gang tenkt på vannets kraft? Hvilke ringvirkninger foredling av vannressursene kan bety for samfunnet vårt?

I denne filmen kan du se hvordan SKS, gjennom produksjon og forvaltning av fornybar energi, bidrar til å skape muligheter for en bærekraftig fremtid.

Bakgrunn:

Høsten 2017 gjorde vi opptak fra ulike lokasjoner i og rundt SKS virksomhet på Fauske, Sulitjelma, Heggmoen (Bodø kommune) og i Sundsfjord (Gildeskål kommune).

Hensikten med opptakene har vært å lage en film som skaper kunnskap om SKS virksomhet med utgangspunkt i vannressursene. Vi har hatt som mål å synliggjøre hvilke ringvirkninger vannkraftproduksjon og forvaltning av fornybar energi bidrar med - ovenfor oss selv, våre eiere og samfunnet rundt oss.

SKS visjon "Vi skaper muligheter" har stått sentralt når vi forsøkt å skape følelsen av nærhet til, og stolthet av SKS som et av Nord-Norges ledende kraftkonsern.