Lomi kraftstasjon

Med Lomi kraftstasjon gjorde SKS sin entre i energibransjens eliteserie. Den største kraftstasjonen i Sulitjelma, både målt i produsert volum og ytelse. Den har en fallhøyde som karakteriserer den som en høytrykkskraftstasjon. Det er vesentlig mer nedbør i dette nedslagsfeltet enn på sørsiden av Sulitjelma. Isbreene Blåmannisen og Sulitjelmabreen har noe av sin avrenning ned til Lomivatn. Lomi kraftverk benytter seg av to-årsmagasinet Lomivann og flere bekkeinntak på nord - og østsiden av Sulitjelma.

Idriftsatt
1979
Midlere produksjon pr år
362 GWh
Antall aggregat
2 stk
Fallhøyde
580 m