Velkommen til Nord-Norges ledende kraftkonsern

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra våre 23 kraftstasjoner i regionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 120.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi.

Storelvvatn kraftverk

SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. Konsernet er medeier i et av landsdelens største sluttbrukerselskap innen salg av strøm for privat og bedrift, Polar Kraft AS.

SKS deler sin virksomhet inn i følgende kjernevirksomheter:

  • Vannkraftproduksjon
  • Krafthandel og avregningstjenester

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, NTE Energi AS, Nordlandskraft AS, Bodø pensjonskasse, Bodø Energi AS, samt svenske Jämtkraft AB.

SKS er en kompetansebedrift innen energisektoren med totalt 76 ansatte (2023), fordelt på 17 kvinner og 59 menn. SKS har hovedkontor på Fauske i Indre Salten.