Utbygging av vannkraft

SKS vil i tillegg til realisering av egne vannkraftkonsesjoner, søke oppkjøp av ekstern vannkraft i de tilfeller det er hensiktsmessig.

Smisto2024

Realiserte vannkraftutbyggingprosjekter i regi av SKS seneste år:

  • Smibelg og Storåvatn | 210 GWh (åpnet 2022)
  • Breivikelva | 27 GWh (åpnet 2021)
  • Storelvvann | 20 GWh (åpnet 2016)
  • Govddesåga | 58 GWh (åpnet 2017)
  • Oldereid 2  | 80 GWh (åpnet 2016)

Konsesjonssøkte prosjekter | 200 GWh

Samlet ca. 500 GWh – tilsvarende årsforbruket til ca. 25 000 husstander.