Oldereid kraftstasjon

Oldereid kraftstasjon ligger inne i Misværfjorden, og ble idriftssatt i 1953. Kraftstasjon ble bygd som følge av kraftbehovet i Bodø og Skjerstad kommune. Kraftverket benytter vannet fra inntaksmagasinen Børnupen og lukeregulert tilsig fra Gjømmervann og Mangevann. Kraftstasjonen er ombygd og ble i 2016 gjenåpnet som Oldereid 2 med en Francis turbin på 15 MW. Ny rørgate på 95 meter er tilkoblet opprinnelig rørgate.

Idriftsatt
1953
Midlere produksjon pr år
68 GWh
Antall aggregat
1 stk
Fallhøyde
321 m