Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 14.1.2022

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt

Sundsfjordfjellet

Veien er stengt på grunn av værforhold. Ny vurdering over helgen.

Informasjonen er sist oppdatert 14.1.2022.

Gjømmervannsveien

Veien er vinterstengt.

Lomiveien

Veien er vinterstengt.

Balvannssveien

Veien er vinterstengt