Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 18. juni 2019.

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 28.11.2019

Sundsfjordfjellet

Veien vinterstengt. Veien brøytes til Toppen etter kraftverkseiers behov. Parkering skal skje på myra.

 

Informasjonen er sist oppdatert 07.02.2020

 

Gjømmervannsveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 28.11.2019

Lomiveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 28.11.2019

Balvannssveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 28.11.2019