Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 4. april 2019.

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 29.1.2019

Sundsfjordfjellet

Veien er åpen. Brøytes kun etter kraftverkseiers behov. Parkering skal skje på Myra.

Informasjonen er sist oppdatert 02.04.2019

Gjømmervannsveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 29.1.2019

Lomiveien

Veien er vinterstengt.
 

Informasjon sist oppdatert 29.1.2019

Balvannssveien

Veien er vinterstengt.

Informasjon sist oppdatert 29.1.2019