Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 5. juli 2021.

Arstaddalsveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 16.6.2021

Sundsfjordfjellet

Fjellveien vil bli åpnet for ferdsel fra den 24.6 kl 19:00

Pga veiarbeid vil veien bli stengt i uke 26 og 27 fra mandag til og med torsdag mellom 08:00- 19:00

Veiarbeid vil pågå utover sommeren. I forbindelse med massetransport og bytte av stikkrenner vil det bli behov for ytterligere stenging av veien. Vi vil legge opp arbeidene slik at veien er åpen fra torsdag kl 19 til mandag kl 08:00. 

Informasjonen er sist oppdatert 16.6.2021.

Gjømmervannsveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 16.06.2021

Lomiveien

Veien er åpen til Giken.

Informasjonen er sist oppdatert 16.6.2021

Balvannssveien

Veien er åpen helt inn til Balvassdemninga.

Informasjonen er sist oppdatert 5.7.2021