Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 29. januar 2019

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 29.1.2019

Sundsfjordfjellet

Veien er vinterstengt. Det brøytes sporadisk til Toppen av parkeringsplassen på Myra utifra kraftverkets behov. Parkering skal skje på Myra.

Informasjonen er sist oppdatert 29.1.2019

Gjømmervannsveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 29.1.2019

Lomiveien

Veien er vinterstengt.
 

Informasjon sist oppdatert 29.1.2019

Balvannssveien

Veien er vinterstengt.

Informasjon sist oppdatert 29.1.2019