Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 30. august 2022

Anleggseveier SKS
Balvannsveien, Sulitjelma. Foto: Ben-Are Pedersen

Arstaddalsveien

Veien er åpen.

Sundsfjordfjellet

Det vil pågå fjellrensk og sikringsarbeider i Sundsfjordlia. Veien vil bli stengt i perioder. Det må på regnes noe venting for å slippe igjennom. Ring evt. mobil: 415 18 706 (Tor Asbjørn).

Det vil arbeides på veien mellom kl 07:30-19:30 på følgende datoer:

30. august - 1. september (tirsdag og onsdag) 
5. - 6. september (mandag og tirsdag)
12. - 13. september (mandag og tirsdag)

Gjømmervannsveien

Veien er åpen.

Lomiveien

Veien er åpen.

Balvannssveien

Veien er åpen.