Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 22. juni 2023

Anleggseveier SKS
Balvannsveien, Sulitjelma. Foto: Ben-Are Pedersen

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt

Sundsfjordfjellet

Veien er åpen for fri ferdsel fra og med torsdag 22. juni

Gjømmervannsveien

Veien er åpen til Børnupvatnet. 

På dagtid melom kl 08:30 og 14:30 vil veien være stengt ved brua før Livatnet på grunn av vedlikeholdsarbeider.

Lomiveien

Veien er vinterstengt

Balvannssveien

Veien er åpen frem til bom ved Risevatn