Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 13. juni 2024

Bom Sundsfjordfjellet. Foto: Svenn Isaksen

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt

Sundsfjordfjellet

Veien er åpen opp til garasjetoppen

Gjømmervannsveien

Veien er åpen til Børnupvatnet. 

Lomiveien

Veien inn til Storelvvatn og Lomi er stengt. Veien opp til Hanken er åpen.

Balvassveien

Balvannsveien åpner fredag 14. juni kl. 12:00 fra Skihytta frem til parkering Dorro sti.