Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 5. juli 2021.

Arstaddalsveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 16.6.2021

Sundsfjordfjellet

Veien er åpen

Informasjonen er sist oppdatert 23.09.2021.

Gjømmervannsveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 16.06.2021

Lomiveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 16.8.2021

Balvannssveien

Veien er åpen

OBS! På grunn av veiarbeid på Balvassveien i perioden 6.9 -10.9 vil framkommeligheten være begrenset. Stikkrenner skiftes tirsdag og onsdag, disse dagene kan veien i perioder bli stengt opptil 1 time.


Informasjonen er sist oppdatert 2.9.2021