Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert desember 2017

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 19.12.2017

Sundsfjordfjellet

Nordland nasjonalparkstyre har engasjert Allskog til rydding av skog i området sør for Langvannet på Sundsfjordfjellet.

I den forbindelse blir fjellveien fra Sundsfjordlia og inn til Langvannet brøytet slik at skogsmaskiner kan fraktes inn.

Publikum bes være oppmerksomme på stedvis høye brøytekanter ved ferdsel i området. Veien vil være stengt ved SKS garasje på toppen av Sundsfjordlia.

Spørsmål omkring pågående arbeid kan rettes til Allskog v/Per Helgesen,
tel. 48 13 18 45.

Informasjonen er sist oppdatert 22.3.2018

Gjømmervannsveien

Veien er vinterstengt

Informasjon sist oppdatert 21.12.2017

Lomiveien

Veien er vinterstengt fra kirken.
 

Informasjon sist oppdatert 21.12.2017

Balvannssveien

Veien er vinterstengt fra bom ved Skihytta.

Informasjon sist oppdatert 24.11.2017