Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 27. januar 2023

Anleggseveier SKS
Balvannsveien, Sulitjelma. Foto: Ben-Are Pedersen

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt

Sundsfjordfjellet

Fjellveien er stengt på grunn av rasfare.

Gjømmervannsveien

Veien er vinterstengt

Lomiveien

Veien er vinterstengt

Balvannssveien

Veien er vinterstengt