Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 15. juli 2020.

Arstaddalsveien

Veien er åpen, men vil ikke bli brøytet. Stenger seg selv ved større snøfall.

Informasjonen er sist oppdatert 06.01.2021

Sundsfjordfjellet

Veien er stengt fra Toppen. Parkering skal skje på Myra.

 

Informasjonen er sist oppdatert 06.01.2021.

 

Gjømmervannsveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 06.01.2021

Lomiveien

Veien er vinterstengt.

Informasjonen er sist oppdatert 06.01.2021

Balvannssveien

Veien er vinterstengt

Informasjonen er sist oppdatert 06.01.2021.