Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 18. juni 2019.

Arstaddalsveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 05.07.2019

Sundsfjordfjellet

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 05.07.2019

Gjømmervannsveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 05.07.2019

Lomiveien

Veien er åpen til Tverrfjellet.
 

Informasjon sist oppdatert 05.07.2019

Balvannssveien

Veien er åpen

Informasjon sist oppdatert 05.07.2019