Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 18. juni 2019.

Arstaddalsveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 05.07.2019

Sundsfjordfjellet

Veien er åpen.

I uke 36-40 vil det pågå  vedlikeholdsarbeider på Fjellveien. Det vil bli utført grøfterensk, bytte av stikkrenner og grusing av strekningen fra Sundsfjord til Sokum. På hverdager må det påregnes at veien kan bli stengt med bom i kortere perioder. Arbeidet utføres av Gildeskål Graving og Transport AS.

Informasjonen er sist oppdatert 3.09.2019

 

Gjømmervannsveien

Veien er åpen.

Informasjonen er sist oppdatert 05.07.2019

Lomiveien

Veien er åpen
 

Informasjon sist oppdatert 30.08.2019

Balvannssveien

Veien er åpen

Informasjon sist oppdatert 05.07.2019