Anleggsveier

Oversikt over kjøreforhold og fremkommelighet på våre anleggsveier. Oppdatert 2. november 2023

Anleggseveier SKS
Balvannsveien, Sulitjelma. Foto: Ben-Are Pedersen

Arstaddalsveien

Veien er vinterstengt

Sundsfjordfjellet

Veien er åpen for fri ferdsel

Gjømmervannsveien

Veien er åpen til Børnupvatnet. 

Lomiveien

Veien er vinterstengt

Balvannssveien

Balvannsveien er nå vinterstengt, p.t. fra bom ved Risevatn.