Storelvvatn kraftstasjon

Ved utbyggingen av Lomi kraftverk på slutten av 1970-tallet ble elvene, Rupsi og Giken, på nordsiden av Sulisdalen ledet i tunnel over til Lomivatnet. Lomivatnet er hovedmagasin til Lomi kraftverk og har en reguleringshøyde på 60 meter. Da det på 2000-tallet ble mer fart i småkraftutbyggingen begynte man å sysle med tanken om å utnytte vannet i tunneloverføringen fra Rupsi og Giken til kraftproduksjon. Storelvvatn kraftverk ble åpnet i 2015

Idriftsatt
2015
Midlere produksjon pr år
19 GWh
Antall aggregat
1 stk
Fallhøyde
80 m