Heggmoen kraftstasjon

Heggmoen kraftverk er et vannkraftverk som utnytter fallet mellom Heggmovatnet og Vatnvatn på 124 meter. Kraftverket ble opprinnelig bygget som Bodin Kraftverk i 1924 av daværende Bodin kommune. (slått sammen med Bodø kommune i 1968). Kraftverket hadde en større oppgradering i 1981 og har i dag en årsproduksjon på 52 GWh. SKS Produksjon AS overtok kraftverket fra BE Produksjon AS i 2010.

Idriftsatt
1924 / 1981
Midlere produksjon pr år
52 GWh
Antall aggregat
1 stk
Fallhøyde
124 m