Govddesåga kraftverk

Govddesåga kraftverk ligger i Beiarn kommune og har en midlere produskjon på 58 GWh med en installert effekt på 27 MW. Kraftverket har ikke magasin og er et rent elvekraftverk som kjører etter tilsig. Utløpet er til Arstaddalsdammen, som er et av flere reguleringsmagasin til Sundsfjord kraftverk.

Idriftsatt
2016
Midlere produksjon pr år
58
Antall aggregat
3
Fallhøyde
220 m