Nord-Norges ledende kraftprodusent

SKS er landsdelens ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2 TWh vannkraft fra konsernets 21 kraftstasjoner i Salten og Helgelandsregionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander.

Sjøfossen kraftverk
Sjøfossen kraftverk, Gildeskål kommune