Kangsliåga kraftverk

Kangsliåga kraftverk ligger i Hemnes kommune og er eid av Helgeland Småkraft AS, et heleid datterselskap av SKS Produksjon AS. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 11 GWh

Idriftsatt
2010
Midlere produksjon pr år
11 GWh
Antall aggregat
1 stk
Fallhøyde
254 m