Rødøy-Lurøy kraftverk AS

Kraftproduksjon er lokalisert til Tjongsfjorden hvor selskapet eier og driver Reppa Kraftstasjon. Selskapet tilbyr gjennom kommisjonæravtale med SKS Kraftsalg AS strøm til konkurransedyktige priser.

RLK har vært sentral i utbyggingen av fibernett i kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. Rødøy Lurøy Fiber AS er et heleid datterselskap som distribuerer telekomtjenester for tredjepartsleverandør.

Selskapet har to ansatte, inkludert Jon Larsen som er innleid fra SKS Produksjon som daglig leder.

For mer informasjon se Rødøy-Lurøys egne nettsider

Rørgate Reppa kraftverk
Rørgate Reppa kraftverk