Sundsfjord kraftstasjon

Sundsfjord kraftstasjon ble utbygd i felleskap med Norsk Hydro AS og Gildeskål Kraftlag AS (Sjøfossen Energi AS). Selv om det var nabokommunene som trengte mest energi, var det naturlig å benytte det store potensialet som lå i fjellene i Gildeskål og Beiarn. Kraftverket er produksjonsmessig konsernets største.

Idriftsatt
1963
Midlere produksjon pr år
535 GWh
Antall aggregat
3 stk
Fallhøyde
317 m