Jobb i SKS

Salten Kraftsamband er en kompleks virksomhet med hovedvekt på kraftproduksjon og kraftomsetning. Vi er i dag 74 ansatte som jobber med produksjon og omsetning av fornybar energi.

SKS Produksjon avdeling Sundsfjord
SKS Produksjon avdeling Sundsfjord

Konsernet opererer innen flere fagfelt med stor variasjon av arbeidsoppgaver. Vi har derfor interessante og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor tradisjonelle ingeniørfagfelt, samt innen IT, HR, økonomi, salg, marked og annet.

Dersom du ønsker å vise din interesse for jobb i fremtiden, kan du registrere din CV ved å sende oss en e-post.

[ send CV ]