Krutåga kraftverk

Krutåga kraftverk skal bygges i Hattfjelldal og vil ved realisering ha en installert effekt på 60 MW.

Fredag 15. juni 2018 ble det ved Kongelig resolusjon gitt tillatelse til bygging av Krutåga kraftverk.  Fordi byggestarten ble utsatt, ble det søkt om forlenget byggefrist. Etter en høringsrunde, vedtok NVE i 2023 å forlenge byggefristen med 5 år til 15.06.2028.

Konsesjonene omfatter også bygging av nødvendige nettanlegg til Varntresk trafo og tilkobling til Statnett sin 220 kV linje mellom Norge og Sverige.

Kraftverket skal bygges i fjell, med to utslag under vann og tre bekkeinntak hvor vann hentes inn på tilløpstunnelen. Prosjektet inkluderer også Varntresk trafo og en om lag 20 km lang 132 kV kraftlinje.

Virkninger for reindrift, landskap og biologisk mangfold har stått sentralt under konsesjonsbehandlingen. Hensynet til reindriften skal ivaretas med tilpasninger og begrensninger ved utbyggingen.

Krutåga logo