Nordlandselva kraftverk

Nordlandselva kraftverk ligger i Beiarn kommune. Kraftverket har en årsproduksjon på 9,5 GWh og utnytter et fall på 172 meter.

Idriftsatt
2006
Midlere produksjon pr år
9,5 GWh
Antall aggregat
1 stk
Fallhøyde
172 m