Nyheter

 • Fra 1. januar 2018 blir SKS Kraftsalg sin strømkunde-avdeling en del av et nytt nordnorsk strømselskap. Vi går sammen med Kraftinor og danner Polar Kraft AS. Vi får tre nordnorske eiere - Lofotkraft, Nordkraft og Salten Kraftsamband.

 • Testing og prøvekjøring av ny-renovert aggregat ved Langvann kraftstasjon i Sundsfjord er nå utført. Aggregatet driftes nå fra driftssentral på Fauske etter vedlikeholdsstans siden august 2017.

 • 01.09.2017

  Ja til fusjon

  Konsernstyret godkjenner planene om sammenslåing av strømkundene til SKS og Kraftinor.

 • I perioden 28. august – 1. september vil vannstanden bli senket i Kjelvatn.

 • Tirsdag 8. august ble Govddesåga kraftverk offisielt åpnet. På åpningen fikk SKS besøk av statsråd Kjetil Solvik-Olsen og ordfører i Beiarn kommune, Monica Sande. Sammen med konsernsjef Steinar Pettersen, foresto disse markeringen med taler og snorklipping.

 • Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tre positive tilbakemeldinger og fire avslag på omsøkte vannkraftprosjekter i Beiarpakken.

 • Balvannsveien (Sulis) og anleggsveien på Sundsfjordfjellet vil bli brøytet i løpet av uke 26. Ellers er veiene i Arstaddalen (Beiarn), Gjømmervann (Misvær) og Lomi (Sulis) åpen/delvis åpen.

 • 07.06.2017

  Snøsmelting

  I SKS nedslagfelt er det i år betydelige snømengder. Sen oppstart for snøsmelting gjør at vi i pr. dato har opp til 180 % snø av normalår.