Informasjon i forbindelse med navn- og selskapsendring

Fra 1. januar 2018 blir SKS Kraftsalg sin strømkunde-avdeling en del av et nytt nordnorsk strømselskap. Vi går sammen med Kraftinor og danner Polar Kraft AS. Vi får tre nordnorske eiere - Lofotkraft, Nordkraft og Salten Kraftsamband.

Polar Kraft
Polar Kraft

Når Kraftinor og SKS Kraftsalg går sammen og blir Polar Kraft, er det fordi vi har en tanke om hvordan morgendagens strømmarked vil bli. Selv om vi hver for oss er store i dag, vil fremtiden kreve at vi må være enda større for å være konkurransedyktige, både som strømleverandør og som samfunnsaktør. Sammen blir vi bedre rustet til å møte kundenes behov. Vi skal fortsatt være et nordnorsk selskap som selger strøm som er bærekraftig produsert med opprinnelsesgaranti. Du skal vite hvor strømmen din kommer fra.

Som strømkunde av SKS Kraftsalg vil du fortsette med samme strømavtale som du har i dag, men du vil få et nytt kundenummer og ny påloggingsinformasjon til «min side». Dette får du mer informasjon om i januar. Du trenger ikke å foreta deg noe i forbindelse med navneendringen.

Vi kan gi deg mange gode grunner til å velge strøm fra Polar Kraft, men den viktigste er:
Alt vi gjør i dag, er med tanke på morgendagen.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere en fin førjulstid og en riktig god jul. 
Vi sees over nyttår i «ny drakt»!

Med vennlig hilsen

Jørgen GunnestadJørgen Gunnestad
administrerende direktør
SKS Kraftsalg AS