Vil etablere Nord-Norges største strømselskap

Eierne av Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS ønsker å slå sammen kundeporteføljene innen salg av strøm.

Vil etablere Nord-Norges største strømselskap
Vil etablere Nord-Norges største strømselskap

Det legges til grunn en strategi om fremtidig vekst, ikke bare organisk, men også gjerne gjennom strukturelle grep med andre aktører i landsdelen. Eierne av de respektive selskapene mener det er viktig å sikre at kritiske kompetansemiljøer forblir og videreutvikles i Nord-Norge. 

- Sammen har eierne ambisjoner om å utvikle et strømselskap som skal levere konkurransedyktige produkter ovenfor kundene i fremtidens kraftmarked.  Samtidig er det viktig å sikre at verdiskapningen beholdes i landsdelen, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS 

- Størrelse er viktig for å ha kritisk masse på viktige kompetanseområder knyttet til produktutvikling, markedsføring, salg og kundepleie. Det nye selskapet får en kundebase på om lag 60.000 kunder og selskapet ønsker å være en attraktiv partner for å bygge et av Nord-Norges største kraftsalgsselskap, sier Eirik Frantzen, konsernsjef i Nordkraft AS. 

Det nye selskapet er tenkt å ha en desentral struktur med ansatte nær kundene i flere sentrale områder i Nord-Norge. 

- Selskapene har allerede sterke posisjoner i hvert sitt hjemmemarked og vil gjennom fusjonen styrke denne ytterligere, samt videreutvikle tydelige og nasjonale satsninger, sier Arnt M Winther, konsernsjef i Lofotkraft AS.

Videre arbeide med fusjon vil pågå de neste to kvartalene. Tidspunkt for endelig sammenslåing vil foreligge så raskt som mulig med hensyn til lover og regler og hva som er praktisk mulig. 

Eventuell fusjon forutsetter godkjennelse i konsernstyrene i Salten Kraftsamband, AS, Nordkraft AS og Lofotkraft Holding AS:


Kontaktpersoner:

Steinar Pettersen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mobil:  906 82 000 | e-post:  steinar.pettersen@sks.no

Eirik Frantzen, konsernsjef, Nordkraft AS
mobil:  950 10 002 | e-post: eirik.frantzen@nordkraft.no

Arnt M Winther, konsernsjef, Lofotkraft AS
mobil:  911 50 537 | e-post:  arnt.winther@lofotkraft.no