Ja til tre vannkraftprosjekter

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tre positive tilbakemeldinger og fire avslag på omsøkte vannkraftprosjekter i Beiarpakken.

Høgforsen i Beiarn kommune
Høgforsen i Beiarn kommune. Foto: SKS

I behandlingen av prosjektene sier NVE: 

"Etter en helhetsvurdering av planene for de foreliggende uttalelsene mener NVE at fordelene ved tre av de omsøkte tiltakene er større enn ulemper for allmenne og private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. Dette gjelder Gamåga, Heståga og Troåga og Mårberget kraftverk. NVE mener ulempene ved bygging av Galtåga, Savåga, Høgforsen (bildet) og Bruforsen kraftverk er større enn fordelene. Kravet i vannressursloven § 25 er ikke oppfylt for disse kraftverkene og konsesjon kan ikke gis."

 Rune Stensland - For SKS Produksjon betyr det at Heståga/Troåga kraftverk fikk konsesjon, mens Galtåga, Bruforsen og Høgforsen fikk avslag. Heståga og Troåga er to sideelver til Beiarelva som er planlagt ført sammen i et felles kraftverk, sier Rune Stensland, i SKS Produksjon.

Beregnet ny produksjon er 9 GWh.