Snøsmelting

I SKS nedslagfelt er det i år betydelige snømengder. Sen oppstart for snøsmelting gjør at vi i pr. dato har opp til 180 % snø av normalår.

Prognosert tilsig forventes kommende dager å være større enn produksjonskapasiteten. Dette vil uten full produksjon medføre overløp i våre magasiner med laveste reguleringsgrad. Elveleier nedstrøms inneholder fortsatt store snømengder og kan føre til ukontrollert oppdemming av vann i tilfelle overløp, med fare for skade på hytter, veier og bruer.

Ut fra denne situasjonen har SKS i år senket magasinene lavere enn normalt, og forutsatt full produksjon i smelteperioden - dette for å minimere overløp med tanke på skadeflom.

 - For å opprettholde full produksjon, melder vi negative priser i RK-markedet. Statnett er orientert og fått begrunnelse for dette, sier Per Arne Mathisen, avdelingsleder Drift, i SKS Produskjon.

Status Tverrelva og Kjelvatn

Onsdag 7. juni ble Tverrelva sluppet forbi Sjønstå kraftverk, og vannslipp i Dråvika må påregnes med et første.

I Kjelvatn har vi foreløpig god kontroll - lukene i Balvatn ble stengt i dag, og luka i Dorrovatn vurderes stengt med det første.

- Kjelvatn er tappet lavere enn normalt, men hvis varmen vedvarer kan vannstanden stige til overløp. Forhåpentlig vil elveleiet innen den tid kunne ta i mot vannet, sier Mathisen