Oppdatering på anleggsveier

Balvannsveien (Sulis) og anleggsveien på Sundsfjordfjellet vil bli brøytet i løpet av uke 26. Ellers er veiene i Arstaddalen (Beiarn), Gjømmervann (Misvær) og Lomi (Sulis) åpen/delvis åpen.

Anleggsveier
Lomiveien er p.t. åpen frem til Hankensenderen