Senking av vannstand

I perioden 28. august – 1. september vil vannstanden bli senket i Kjelvatn.

Kjelvatn
Kjelvatn vil bli gradvis bli senket 1 meter under høyeste vannstand.

Pga. vedlikeholdsarbeid samt myndighetspålagt inspeksjon av vanntunnel vil Kjelvatnet fra 28. august til 1. september gradvis bli senket 1 meter under høyeste vannstand.

Fra 1. september vil vatnet stige ved naturlig tilsig. Fra 8. september vil vatnet heves til normal sommervannstand ved tapping fra Balvatn.