Nyheter

  • På grunn av vedlikeholdsarbeid vil Kjelvatn i perioden 17. - 24. september gradvis bli senket inntil 0,8 meter under normal sommervannstand.

  • Mange har merket seg de høye strømprisene i sommer, og lurer på hvorfor det er blitt slik og hva kan vi vente oss utover høsten. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene.

  • Polar Kraft åpner i dag ladetorg for elbil på City Nord i Bodø. Ladestasjonene er fordelt over to etasjer i parkeringshuset hvor det er etablerert 12 ladepunkter på 2. plan og 2 ladepunkter for handicap på 3. plan.

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om ekstrem snøskredfare i Nordland. Dette gjelder også i SKS sitt nedslagsfelt i Salten og på Helgeland. Vi anmoder derfor på det sterkeste om å følge myndighetenes oppfordring om å holde seg unna alt av skredterreng.

  • Salten Kraftsamband, Helgeland Kraft og Nordlandsnett inngår samarbeid om felles produksjonssentral i Fauske og nettsentral i Mosjøen.