Samarbeider om driftssentraler

Salten Kraftsamband, Helgeland Kraft og Nordlandsnett inngår samarbeid om felles produksjonssentral i Fauske og nettsentral i Mosjøen.

Driftssentral Fauske
illustrasjonsfoto

Bedre tjenester

Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om å etablere løsninger som på sikt vil gi bedre tjenester til en lavere kostnad. I tillegg imøtekommes ønske fra myndighetenes side å skille ut monopolvirksomheten (nett) fra øvrig konkurranseutsatt virksomhet.

Stein Mørtsell- Det horisontale samarbeidet mellom oss gjør at vi får rendyrket våre forretningsområder. Vi kan samarbeide om større investeringer og fellesskapsløsninger siden vi hver for oss vil få lavere kostnader. Vi vil dessuten kunne stille backup for hverandre dersom det skulle bli nødvendig, forteller administrerende direktør i SKS Produksjon AS, Stein Mørtsell.

Bransje i endring

- Ved en slik omlegging vil vi få mer spesialiserte miljøer som vil være bedre rustet til å ta i bruk ny teknologi på de respektive områder. Bransjen er i endring, noe som vil stille nye krav og forventninger til oss som kraftselskap. Med en felles nettsentral i Mosjøen håper Helgeland Kraft og Nordlandsnett å kunne gi enda bedre tjenester til nettkundene, både i Salten og på Helgeland, spesielt i forbindelse med strømbrudd og krisesituasjoner, sier nettsjef i Helgeland Kraft, Frode Valla.

Spisskompetanse

- Med en felles driftssentral vil vi sammen kunne ta i bruk en mer robust og nyere teknologi.. Vi vil også kunne bygge opp spisskompetanse på nettdrift og beredskap, sier direktør i Nordlandsnett, Harald M. Andreassen.

En driftssentral for produksjonsanlegg overvåker og drifter vannkraftanleggene mens nettsentralen overvåker og drifter strømnettet. De nye driftssentralene skal etter planen være i ordinær drift fra 1/1-2019.