Kjelvatn - senking av vannstand

På grunn av vedlikeholdsarbeid vil Kjelvatn i perioden 17. - 24. september gradvis bli senket inntil 0,8 meter under normal sommervannstand.

Fra 24. september vil vatnet fylles ved naturlig tilsig. Fra 10. oktober vil vatnet heves til normal sommervannstand ved tapping fra Balvatn.

se webkamera fra Kjelvatn

Kjelvatn